O tym, że współpraca polskich marek z vlogosferą jest działaniem wpisywanym często na stałe w harmonogramy działań marketingowych – nikt już nie dyskutuje. Polscy blogerzy udowodnili w niejednej kampanii, że nie tylko są kreatywni, ale także generują ogromne zasięgi i zaangażowanie.